Psihoterapija

Sem usposobljen gestalt psihoterapevt. Pri svojem delu sem zavezan etičnemu kodeksu Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES (glej: 'Etični kodeks').

S svojim znanjem in izkušnjami nudim strokovno pomoč pri:

 • premagovanju čustvenih stisk (občutki tesnobe, različni strahovi, depresivnost, panika ipd.);
 • premagovanju težav v medosebnih odnosih (partnerski odnosi, odnosi starši – otroci, odnosi na delovnem mestu ipd.);
 • izboljševanju samozavesti;
 • preseganju splošnega občutek nezadovoljstva, občutka praznine, pomanjkanja življenjskega smisla;
 • odpravljanju ali ublažitvi telesnih težav, ki nimajo razvidnega telesnega vzroka;
 • odpravljanju težav s spanjem;
 • predelovanju travmatičnih doživetij (nasilje, različne zlorabe ipd.);
 • predelovanju izgub (žalovanje ob smrti pomembne osebe, ločitev, upokojitev, izguba zaposlitve ipd.);
 • predelovanju nedokončanih zadev iz preteklosti (problematični odnosi v primarni družini, neuresničeni cilji ipd.);
 • obvladovanju stresa;
 • spopadanju z izzivi konkretnih življenjskih situacij (menjava službe, zaključevanje šolanja, rojstvo otroka ipd.);
 • preprečevanju in odpravljanju izgorelosti pri delu;
 • drugih težavah, zaradi katerih se ljudje zatekajo po pomoč k psihoterapevtu.


Kot predstavnik humanistične psihoterapevtske usmeritve se ne osredotočam zgolj na težave in na patologijo. Gestalt terapija nudi dragocena orodja tudi za vse tiste, ki jih zanima področje osebne rasti in razvoja (poglabljanje samozavedanja in zavedanja okolja, spoznavanje in uresničevanje svojih potencialov…) .

Izvajam naslednje oblike svetovalnega in psihoterapevtskega dela:

 • individualna terapija;
 • partnerska terapija;
 • terapevtske skupine;
 • delavnice za osebno rast.


Psihoterapija se ponavadi odvija enkrat na teden, ob istem času in na istem kraju.

Individualna psihoterapija je lahko:

 • kratkotrajna: običajno 6 do 12 srečanj, ki so bolj strukturirana in osredotočena na določeno težavo ali situacijo;
 • dolgotrajna: traja lahko nekaj mesecev, včasih tudi več let.


Pri vseh zgoraj omenjenih oblikah terapije je prvo srečanje (ali včasih prvih nekaj srečanj) namenjeno razjasnjevanju na čem bosta klient in terapevt delala, glede na to kaj je klienta pripeljalo v terapijo in kako je to povezano z njegovim življenjem. V prvih srečanjih tako klient kot terapevt raziskujeta, ali je ta oblika terapije klientu v pomoč in na kakšen način je zanj najbolj uporabna.


Gestalt psihoterapija

Gestalt psihoterapija je za ljudi, ki želijo bolj spoznati sebe, si pobližje ogledati svoje življenje in si ozavestiti načine, kako sooblikujejo odnose z drugimi ljudmi. Je za ljudi, ki želijo bolj polno razumeti svoje sposobnosti, težave, potrebe in skrbi. V sodelovanju s terapevtom ima klient možnost odkrivati, kako njegova preteklost vpliva na njegovo doživljanje in vedenje 'tu in zdaj'. Vsi smo se naučili določenih načinov, kako se soočati z izzivi in težavami. Psihoterapija klientu omogoča, da te načine razišče, si jih ozavesti in odkriva nove, drugačne možnosti razreševanja svojih težav. Odpira mu možnosti, da se bolj zave svojih občutkov in postaja bolj samozavesten pri njihovem izražanju. To mu odpira pot do bolj izpolnjujočega življenja in kvalitetnejših odnosov.

Več informacij o gestalt terapiji dobite, če kliknete rubriko 'Članki'.